Junior nedir?

Junior, İngilizce bir kelimedirjunior

Junior kelimesi isim olarak "genç, ast, oğul, yaşça küçük kimse, küçük kimse, birinci sınıf öğrencisi" anlamına,

Junior kelimesi sıfat olarak ise "küçük, çocuk, ast" anlamlarına gelmektedir.

Junior college nedir?

Junior college üniversitenin birinci ve ikinci sınıf öğretim programını uygulayan iki senelik okul anlamına gelmektedir.

Junior high school nedir?

Junior high school, A.B.D. ilkokul ile lise arasmdaki 7., 8. ve 9. sınıfları kapsayan ortaokul anlamına gelmektedir.

--Reklam--